Asiakirjat: Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.