Hyppää pääsisältöön

Esityslista Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10/2023 18.09.2023

Kokousaika: 18.09.2023 - 17:00
Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Pöytäkirjojen ja esityslistojen liitteiden julkaisussa ongelmia – asiaa selvitetään

Olemme havainneet ongelmia pöytäkirjojen ja esityslistojen liitteiden julkaisussa. Osa liitteistä näkyy julkaisemisen jälkeen virheellisesti salassa pidettävinä. Kyseessä on päätöksenteon tietojärjestelmän toiminnallinen ongelma, jota selvitetään järjestelmän toimittajan kanssa.

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Päätöstiedote: Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kokousaika: 18.9.2023 klo 17.00
Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Titta Hiltusen ja Anni Sinnemäen.

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

- Pöydällepanoehdotus 1
Pajunen Jenni
Pyydän pöydälle seuraavaan kokoukseen

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje
Helsingissä 18.09.2023

Ilona Turtola, viestintäasiantuntija, puhelin: 09 310 33698

ilona.turtola@hel.fi