Hyppää pääsisältöön

Esityslista Kaupunginhallitus 32/2023 18.09.2023

Kokousaika: 18.09.2023 - 16:00
Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Kaupunginhallituksen esityslistan 25.9.2023 asia 6.

Esityslistan 25.9.2023 asiakohdan 6. julkaisussa on virhe. Esitys on saatavilla tästä PDF-muodossa:

Kansliapäällikön avoimen viran hoitaminen, asia 6, kaupunginhallitus 25.09.2023 (pdf)

Päätöstiedote: Kaupunginhallitus

Kokousaika: 18.9.2023 klo 16.00
Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Kaupunginhallituksen esityslistan 25.9.2023 asia 6.

Esityslistan 25.9.2023 asiakohdan 6. julkaisussa on virhe. Esitys on saatavilla tästä PDF-muodossa:

Kansliapäällikön avoimen viran hoitaminen, asia 6, kaupunginhallitus 25.09.2023 (pdf)

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Vierusen ja Shawn Huffin sekä varatarkastajiksi Elisa Gebhardin ja Mika Raatikaisen.

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös

kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus
Gebhard Elisa
Pyydän pöydälle

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös

Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Anni Sinnemäen ehdottama ja Tuomas Rantasen kannattama vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksessä. Elisa Gebhardin ehdottamaa ja Paavo Arhinmäen kannattamaa vastaehdotusta ei hyväksytty.

Käsittely

Vastaehdotus
Gebhard Elisa + Arhinmäki Paavo
Muutetaan kappale 2 kuulumaan seuraavasti:

Helsinki ei kannata vanhuspalvelulain voimaantulon lykkäystä. Helsingin kaupunki katsoo, että palveluiden heikentämisen sijaan tulisi keskittyä henkilöstöpulan ratkomiseen. Kansainvälinen rekrytointi tulee turvata henkilöstön riittävyyden takaamiseksi myös matalapalkka-aloilla. Lisäksi perheenyhdistämistä tulee helpottaa, jotta henkilöstö pysyy Suomessa.

Poistetaan seuraava lause:

Mikäli lainsäädäntöä ei voida perua, tulee siirtymäkausi pidentää, jotta kaikille asiakkaille pystytään turvaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuus.


Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Rantanen Tuomas
Kappaleeseen 2:

Helsingin kaupunki ymmärtää tarpeen pidentää siirtymäkautta mutta näkee että hallituksen esitys siirtää voimaantuloa liian pitkälle.

Kappaleen 3 viimeinen lause:

Mikäli lainsäädäntöä ei voida perua, tulee siirtymäkausi pidentää, jotta kaikille asiakkaille pystytään turvaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuus. EDELLÄ OLEVA KORVATAAN LAUSEELLA Siirtymäkauden aikana on tarkoituksenmukaista arvioida sellaisten mitoitusten kokonaisuus, joka parhaiten palvelee vanhustenhuollon laatua kokonaisuudessaan.


1 Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sinnemäki Anni
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Gebhard Elisa
JAA: 11, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Huff Shawn, Iskanius Anniina, Kivistö Kasper, Pajunen Jenni, Raatikainen Mika, Rantala Marcus, Rantanen Tuomas, Sarkomaa Sari, Sinnemäki Anni, Vartiainen Juhana, Vierunen Maarit
EI: Arhinmäki Paavo, Gebhard Elisa, Hiltunen Titta, Laisaari Johanna

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sinnemäki Anni
JAA: 7, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Iskanius Anniina, Pajunen Jenni, Raatikainen Mika, Rantala Marcus, Sarkomaa Sari, Vartiainen Juhana, Vierunen Maarit
EI: Arhinmäki Paavo, Gebhard Elisa, Hiltunen Titta, Huff Shawn, Kivistö Kasper, Laisaari Johanna, Rantanen Tuomas, Sinnemäki Anni

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös

Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös

Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Elisa Gebhardin, Anni Sinnemäen, Paavo Arhinmäen ja Tuomas Rantasen ehdottamat vastaehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.


Käsittely

Vastaehdotus
Gebhard Elisa + Sinnemäki Anni
Kappaleen 2 jälkeen: Esityksen tavoitteiden toteutuminen edellyttäisi Helsingin erityispiirteiden huomioimista.

Lisäys kappaleen 7 alkuun: Esityksessä on arvioitu vaikutusten kohdistuvan tuen tason muutosten osalta muita voimakkaimmin työssäkäyviin. Esityksessä on myös todettu, että pienipalkkaisten töiden osalta kannustimet työllistymiselle voivat heikentyä. Kaupunginhallitus toteaa, että työllisyysvaikutusten arviointi edellyttäisi laajempaa tarkastelua sen vaikutuksista työvoiman saatavuuteen kasvukeskuksissa.

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Vierunen Maarit
Kappaleen kaksi loppuun:


Esityksessä Helsingin yhdistäminen kuntaryhmään 2 tarkoittaa, että helsinkiläisiin asumistuen saajiin kohdistuvat vaikutukset ovat suuremmat kuin muiden kuntien asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset. Ei ole perusteltua heikentää helsinkiläisten asumistuen saajien asemaa rankemmin kuin minkään muun kunnan asukkaiden asemaa.


Vastaehdotus
Arhinmäki Paavo + Laisaari Johanna
Kappaleesta viisi lisätään: "vaikka VAPAARAHOITTEISTEN asuntojen hinnat ja vuokratason eivät ole enää viime aikoina nousseet vaan ovat osin jopa laskeneet, MUTTA SEN SIJAAN SÄÄNNÖSTELLYSSÄ VUOKRA-ASUMISESSA VUOKRAT OVAT NOUSUSSA, on".

Vastaehdotus
Rantanen Tuomas + Vierunen Maarit
Lisätään huomio kappaleen 9:ään listään "Lisäksi Kaupunginhallitus katsoo, että näin merkittävistä asioista tulisi pyytää aina lausunnot ainakin suurimmilta kaupungeilta. "

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.


Käsittely

Pöydällepanoehdotus
Gebhard Elisa
Pyydän pöydälle

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös

Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Tuomas Rantasen ehdottama ja Maarit Vierusen kannattama vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely

Vastaehdotus
Rantanen Tuomas + Vierunen Maarit
Lisätään lausuntoon kappeeln 3 loppuun : "Kaupunginhallitus toteaa, että Pihlajiston ala-asteen opettajilta on tärkeää kerätä tieto tilatarpeista ja toiveista ennen tarkempaa sisätilojen suunnittelua. Myös varhaiskasvatuksen tilojen toimivuuden varmistamiseksi on tarpeen koota alueen päiväkotien johtajilta näkemykset toimivista tiloista ja pihasta. Näin vältetään jälkikäteistä korjaustarvetta ja tilojen tuomia haasteita kasvatuksen ja opetuksen arkeen."

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje
Helsingissä 18.09.2023

Maisa Hopeakunnas, viestintäasiantuntija, puhelin: 09 310 27821

maisa.hopeakunnas@hel.fi