Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Esityslista Kaupunginhallitus 13/2024 28.03.2024

Kokousaika: 28.03.2024 - 09:00
Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Päätöstiedote: Kaupunginhallitus

Kokousaika: 28.3.2024 klo 9.00
Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Päätös
Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Maarit Vierusen ja Elisa Gebhardin sekä varatarkastajiksi jäsenet Mia Haglundin ja Minna Lindgrenin.

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyi Sazonovin (+Rantanen) vastaehdotuksen yksimielisesti.

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Sazonov Daniel + Rantanen Tuomas
Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus toteaa saamansa tilannekatsauksen perusteella, että käynnissä olevien kauppaneuvotteluiden johtamista varsinaiseen kauppaan kaupan mahdollistavien määräaikojen puitteissa on pidettävä epävarmana. Kaupunginhallitus katsoo, että tässä tilanteessa kaupungin on välttämätöntä ryhtyä tarvittaviin toimiin, joilla hallin saamista käyttöön voidaan edistää. Näin ollen kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ryhtyy Helsingin Ilmalassa sijaitsevan Helsinki-halli -nimisen urheilu- ja tapahtuma-areenan (osoite Areenakuja 1) käyttöön saamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa toimenpiteet areenan käyttöön saamiseksi vaadittavien osakkeiden tai areenakiinteistön ostamiseksi kaupalla.

Kaupunki varautuu samalla muihin toimenpiteisiin siltä varalta, ettei kaupasta kohtuullisin toimin ja kohtuullisessa ajassa päästä sopimukseen.

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Haglundin vastaehdotuksen mukaisesti täydennettynä.

Käsittely

Vastaehdotus Haglund: nimetään Outi Paulig

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje
Helsingissä 28.03.2024

Ilona Turtola, viestintäasiantuntija, puhelin: 09 310 33698

ilona.turtola@hel.fi