Asiakirjat: Kehittämispäällikkö

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Kehittämispalvelut Kehittämispäällikkö

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.

Tällä päättäjällä ei ole päätöksiä