Asiakirjat: Osallisuusjohtaja

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Osallisuusyksikkö Osallisuusjohtaja

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.

Tällä päättäjällä ei ole päätöksiä