Asiakirjat: Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, korkea-aste

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.