Asiakirjat: Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Työllisyyspalvelut Osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.