Asiakirjat: Palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.