Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats för Beslut. Webbplatsens adress är https://paatokset.hel.fi.

På den här sidan

Stadens mål

Helsingfors strävar efter att uppnå minst nivå AA eller högre enligt WCAG-riktlinjerna när det gäller tillgänglighet för digitala tjänster, om det är rimligt möjligt.

Efterlevnadssituation 

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven enligt lag, enligt WCAG 2.1 nivå AA, med följande identifierade brister.

Icke tillgängligt innehåll 

Följande innehåll uppfyller ännu inte alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Identifierade brister

Fokus på kaksamtycke: Webbplatsens kaksamtycke fångar inte tangentbordets fokus, vilket kräver att sidan navigeras igenom för att knapparna ska få fokus (WCAG 2.1: 2.4.3 Fokuseringsordning).

Synligt fokus: Webbplatsen har element som saknar en synlig fokusindikator (WCAG 2.1: 2.4.7 Synligt fokus).

Fokuseringsordning: Vissa knappar på webbplatsen flyttar inte fokus till en logisk plats för sömlös navigering. Vissa textavsnitt har en otydlig läsordning, vilket gör det svårt att förstå innehållet med hjälp av tekniskt stöd (WCAG 2.1: 2.4.3 Fokuseringsordning).

Elementens funktion: Webbplatsen har inmatningsfält, knappar eller länkar som saknar ett tillgängligt namn och/eller roll eller är otydligt definierade (WCAG 2.1: 4.1.2 Namn, roll, värde).

Responsivitet: Vissa navigationsmenyer på webbplatsen skalar inkonsekvent, och vissa rubriker/text ordnar sig inte på ett sätt som undviker horisontell rullning i en smal vy (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsivitet).

Navigering: I vissa fall är länkar som leder till samma sida namngivna olika, eller navigationsmenyer presenteras inkonsekvent på olika sidor, vilket komplicerar förståelsen av sidnavigeringslogiken (WCAG 2.1: 3.2.3 Konsekvent navigering).

Sidans språk: En del text överensstämmer inte med det valda språket på webbplatsen, eller språkinställningarna är inte korrekt definierade för tekniskt stöd (WCAG 2.1: 3.1.2 Delarnas språk).

Tabeller: Det är inte möjligt att rulla webbplatsens tabeller horisontellt med tangentbordet i en smal vy (WCAG 2.1: 2.1.1 Tangentbord).

Icke-textinnehåll: Textequivalents finns inte för alla icke-dekorativa bilder eller grafik (WCAG 2.1: 1.1.1 Icke-textinnehåll).

Färger och kontraster: En del text/knappar på webbplatsen har otillräcklig kontrast och/eller förmedlar mening endast genom färg (WCAG 2.1: 1.4.1 Användning av färg, 1.4.3 Kontrast (minimum)).

Meddelanden om innehållsförändringar: Vissa förändringar i innehållet överförs inte automatiskt till tekniskt stöd, eller förändringen indikeras otydligt (WCAG 2.1: 4.1.3 Statusmeddelanden).

Automatisk uppdatering av innehåll: Webbplatsen har en sökfunktion som uppdaterar innehållet automatiskt utan användarinmatning (WCAG 2.1: 3.2.2 Inmatning).

Kontroller för inbäddad video: Inbäddade videor förhindrar tangentbordsscrollning till det föregående innehållet och försvårar sidnavigeringen. En tillgänglighetsuppdatering för Helsingforskanalens videospelare är planerad för 2024.

PDF-filer: Webbplatsen innehåller PDF-filer med strukturella element som inte är tekniskt kodade för tekniskt stöd (som bilder, rubriker, länkar), och deras sidrubriker eller logiska fokuseringsordning är inte definierade. En del av PDF-innehållet är helt otillgängligt, som skannade ritningar som finns i vissa beslutens bilagor utan textuell motsvarighet. HTML-motsvarigheter finns för beslutsposter (WCAG 2.1: 1.1.1 Icke-textinnehåll, 1.3.1 Information och relationer, 2.4.2 Sidrubriker, 2.4.3 Fokuseringsordning).

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att åtgärda upptäckta tillgänglighetsbrister kontinuerligt. Allt eftersom bristerna åtgärdas uppdateras förteckningen över tillgänglighetsbrister i utlåtandet