Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Anvisningar för redogörelse för bindningar

På den här sidan

Personer som har skyldighet att lämna en redogörelse

  • Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande
  • Ordförande, vice ordföranden, ledamöter, ersättare och föredragande för stadsstyrelsen samt dess sektioner
  • Borgmästare och biträdande borgmästare
  • Centralvalnämndens, revisionsnämndens och räddningsnämndens ordförande, vice ordförande och föredragande
  • Ordförande, vice ordföranden och föredragande för fostrans- och utbildningsnämnden samt dess sektioner
  • Ordförande, vice ordförande, ledamöter, ersättare och föredragande för stadsmiljönämnden och dess sektioner
  • Ordförande, vice ordförande och föredragande för kultur- och fritidsnämnden samt dess sektioner
  • Ordförande, vice ordförande och föredragande för social- och hälsovårdsnämnden samt dess sektion

Obs! En del föredragande fastställs i stadens förvaltningsstadga (pdf). Stadgan gör det möjligt att flytta föredragningsuppdraget till en tjänsteinnehavare som är underordnad föredraganden. Alla som arbetar eller kan arbeta som föredragande för organ ska lämna in en redogörelse för bindningar.

 

Revisionskontoret ger anvisningar för och övervakar redogörelsen för bindningar

Utgångspunkten är att du som är skyldig att lämna en redogörelse själv är ansvarig för att lämna en redogörelse för bindningar och hålla uppgifterna uppdaterade. Revisionskontoret skickar anvisningar för hur man lämnar en redogörelse för bindningar per e-post till dem som är skyldiga att lämna en redogörelse. Två gånger om året skickar man dessutom ut en påminnelse per e-post om att uppdatera uppgifterna.

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige minst två gånger om året. Revisionsnämnden har i anslutning till sin övervakningsskyldighet möjlighet att uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse. Detta kan ske om revisionsnämnden får information om bindningar som inte har redogjorts.