Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

34. / 137 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite lapsiparkkitoiminnan kehittämisestä liikuntapalveluissa
  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite Helsingin valmistavan opetuksen toimivuuden ja mahdollisten muutostarpeiden selvittämisestä
  •  valtuutettu Minna Lindgrenin aloite nuorten kulttuuripassista
  • valtuutettu Elina Kauppilan aloite kasvispohjaisen kouluruoan tarjoamisesta

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Veronika Honkasalon talousarvioaloite lastenvalvojien palveluiden turvaamisesta ja jonojen lyhentämisestä
  • valtuutettu Minja Koskelan talousarvioaloite määräaikaisten opettajien kesäloman palkasta
  • valtuutettu Elina Kauppilan talousarvioaloite tuetun asumisen paikkojen lisäämisestä asunnottomille

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje