Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 34. / 137 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Fullmäktigemotioner

  • Motion av ledamoten Eeva Kärkkäinen om utvecklande av barnparkeringsverksamhet i idrottstjänsterna
  • Motion av ledamoten Johanna Nuorteva om utredning av ändamålsenligheten och eventuella behov av ändringar i den förberedande undervisningen
  • Motion av ledamoten Minna Lindgren om ett kulturpass för unga
  • Motion av ledamoten Elina Kauppila om erbjudande av växtbaserad skolmat

Budgetmotioner

  • Budgetmotion av ledamoten Veronika Honkasalo om tryggande av barnatillsyningsmännens tjänster och minskande av köerna
  • Budgetmotion av ledamoten Minja Koskela om semesterlön för lärare med tidsbundna avtal
  • Budgetmotion av ledamoten Elina Kauppila om ökat antal platser i stödboende för bostadslösa

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng