Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 59 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jenni Pajunen ja Mai Kivelä sekä varatarkastajiksi valtuutetut Nina Suomalainen ja Petra Malin.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jenni Pajunen ja Mai Kivelä sekä varatarkastajiksi valtuutetut Nina Suomalainen ja Petra Malin.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje