Ilmoitusasiat

2. / 301 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuuston 8.9.2021, § 270, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Koivusaari, korttelit 31150, 31151, 31156–31163, 31207–31210, osat kortteleista 31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, liikenne-, venesatama- ja vesialueet sekä Lauttasaari, Koivusaari, katu-, puisto-, liikenne-, venesatama- ja vesialueet (muodostuvat uudet korttelit 31164–31178), piirustus nro 12587, Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

HEL 2016-000235

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 3.11.2022. Päätöksellään 12.5.2023 korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.

Helsingissä 22.5.2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi