Hyppää pääsisältöön

Esityslista Kaupunkiympäristölautakunta 18/2023 30.05.2023

Kokousaika: 30.05.2023 - 15:30
Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Asialista

Päätöstiedote: Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousaika: 30.5.2023 klo 15.30
Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Heinäluoma Eveliina + Pajunen Jenni

Alueen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisten palvelujen parantamiseen ja vetovoimatekijöiden lisäämiseen esim. päiväkoti-, koulu- ja harrastuspaikkojen toteutuksessa. Kehitystyössä voi olla käytössä kilpailuja tai muita sopivia työkaluja.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Haglund Mia

Kaupunkiympäristölautakunta on punninnut sekä tarvetta säästää Kartanonmetsän luontoa ja virkistysarvoa asukkaille mahdollisimman paljon kuin tarvetta kehittää Malminkartanoa vetovoimaisena ja palveluiltaan monipuolisena alueena nykyisille ja tuleville asukkaille. Edellä mainittujen tavoitteiden mahdollisimman hyväksi yhteensovittamiseksi kaupunkiympäristölautakunta päättää

• että suunnitteluperiaatteita viedään eteenpäin siten, että rakentamisen suunnittelusta luovutaan Kartanonmetsän koilliselta ja luoteiselta alueelta. Liitteen 4 periaatteista asumisvyöhykkeiden alueista poistetaan jatkosuunnittelussa Kartanonmetsän osa-alueen koillis- ja luoteisosat.

• että Malminkartanontien molempien puolten suunnittelua viedään eteenpäin mahdollismman hyvin yhtäaikaisesti, jotta tulevaisuuden rakentamishankkeet voisivat alkaa mahdollisimman samaan aikaan

• että kaupunkiuudistuksen jatkosuunnittelussa viedään eteenpäin mahdollisimman määrätietoisesti niitä hankkeita, jotka sijoittuvat jo rakennetun Malminkartanon alueelle

• Että kaupunkiympäristön toimiala tekee voitavansa yhteistyössä kaupunkiuudistuksen palveluihin ja alueen yleisilmeen parantamiseen liittyvien hankkeiden edistämiseksi

• Että suunnitteluperiaatteissa esiin nostetun metsän virkistysarvon ja saavutettavuuden eteen löydetään parhaat mahdolliset ratkaisut

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Haglund Mia

Kaupunkiympäristölautakunta on punninnut sekä tarvetta säästää Kartanonmetsän luontoa ja virkistysarvoa asukkaille mahdollisimman paljon kuin tarvetta kehittää Malminkartanoa vetovoimaisena ja palveluiltaan monipuolisena alueena nykyisille ja tuleville asukkaille. Edellä mainittujen tavoitteiden mahdollisimman hyväksi yhteensovittamiseksi kaupunkiympäristölautakunta päättää

• että suunnitteluperiaatteita viedään eteenpäin siten, että rakentamisen suunnittelusta luovutaan Kartanonmetsän koilliselta ja luoteiselta alueelta. Liitteen 4 periaatteista asumisvyöhykkeiden alueista poistetaan jatkosuunnittelussa Kartanonmetsän osa-alueen koillis- ja luoteisosat.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sinnemäki Anni
JAA: 4, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Meri Otto, Pajunen Jenni, Penttinen Katri, Saukkonen Lea
EI: Borgarsdottir Sandelin Silja, Haglund Mia, Heinäluoma Eveliina, Hjelt Jenni, Kivekäs Otso, Nevanlinna Tuomas, Raatikainen Mika, Rossi Saana, Sinnemäki Anni

Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 9-4

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Kivekäs Otso + Haglund Mia

Lumenvastaanottopaikoissa on estettävä haitta-aineiden ja mikromuovien päätyminen ympäristöön erityisesti arvokkaiden luontoalueiden läheisyydessä. Herttoniemen lumenvastaanottopaikan ympäristönsuojelutarpeiden selvittämisen jälkeen on ryhdyttävä pikaisiin toimiin haittavaikutusten lieventämiseksi, jotta Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueelle tai lähiympäristöön ei päädy haitta-aineita ja roskaa lumen varastoinnista.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Haglund Mia + Hjelt Jenni

Lisäksi lautakunta toteaa, että esitys myytävistä tonteista poikkeaa usean tontin kohdalla kaupungin tontinluovutuslinjoista, jotka perustuvat pääsääntöisesti muiden kuin erityisen arvokkaille ja vetovoimaisille alueille sijoittuvien sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitettujen tonttien vuokraamiseen.

Markkinatilanteen epävarmuudesta huolimatta kertaluontoinen linjoista poikkeaminen ei saa muodostaa uutta käytäntöä kaupungin tontinluovutukseen.

Jos markkinoiden epävarmuus jatkuu, on arvioitava muita kuin myyntiin perustuvia keinoja hankkia ajankohtaista tietoa tonttien markkina-arvosta tonttivuokrien määrittämistä varten.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Haglund Mia
JAA: 5, EI: 6, Tyhjiä: 1, Poissa: 1
JAA: Borgarsdottir Sandelin Silja, Meri Otto, Pajunen Jenni, Saukkonen Lea, Sinnemäki Anni
EI: Haglund Mia, Heinäluoma Eveliina, Hjelt Jenni, Kivekäs Otso, Nevanlinna Tuomas, Penttinen Katri
Tyhjiä: Raatikainen Mika
Poissa: Rossi Saana

Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 6-5

Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen


Käsittely

Palautusehdotus
Haglund Mia + Nevanlinna Tuomas
Asia palautetaan valmisteluun. Kalasataman Koksikorttelin varaus perustuu NREPin osallistumiseen Lapinlahden sairaalarakennusten restaurointiin ja kehittämiseen tähtäävään prosessiin. Päätös varauksen myöntämisestä tulisi täten arvioida samalla kun kaupunki tekee päätöksiä Lapinlahden alueen korjaamisen, hallinnoinnin ja omistamisen tulevaisuudesta.

Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Haglund Mia
JAA: 9, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 2
JAA: Borgarsdottir Sandelin Silja, Heinäluoma Eveliina, Hjelt Jenni, Kivekäs Otso, Pajunen Jenni, Penttinen Katri, Raatikainen Mika, Saukkonen Lea, Sinnemäki Anni
EI: Haglund Mia, Nevanlinna Tuomas
Poissa: Meri Otto, Rossi Saana

Palautuksesta äänestettiin, asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 9-2, 2 poissa

Vastaehdotus
Hjelt Jenni + Borgarsdottir Sandelin Silja
Tontin varauksen erityisistä varausehdoista poistetaan seuraava kohta kokonaisuudessaan:
"Varauksensaaja sitoutuu edistämään Lapinlahden sairaalan kehittämishankkeen suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä kaupungin kanssa."

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Haglund Mia

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Penttinen Katri


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanSulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje
Helsingissä 30.05.2023

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi