Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 170 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Arja Karhuvaara ja Ville Jalovaara sekä varalle valtuutetut Shawn Huff ja Titta Hiltunen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Arja Karhuvaara ja Ville Jalovaara sekä varalle valtuutetut Shawn Huff ja Titta Hiltunen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje