Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 269 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Atte Kaleva ja Paavo Arhinmäki sekä varalle valtuutetut Pia Kopra ja Otso Kivekäs.

Käsittely

Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valtuutetut Atte Kaleva ja Paavo Arhinmäki sekä varalle valtuutetut Pia Kopra ja Otso Kivekäs.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje