Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 269 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Atte Kaleva och Paavo Arhinmäki valdes till protokolljusterare med ledamöterna Pia Kopra och Otso Kivekäs som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Atte Kaleva och Paavo Arhinmäki till protokolljusterare med ledamöterna Pia Kopra och Otso Kivekäs som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng