Ilmoitusasiat

2. / 506 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 18.9.2023 § 560

Alueen varaaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle
opiskelija-asuntojen suunnittelua varten (Vartiokylä, tontti 45137/3)

HEL 2023-007067 T 10 01 01 00

Kaupunginkanslia

Voimaantulokuulutus: Pukinmäki, Säterinportti 3, Säterintie 7–9, Madetojankuja 1 ja Karhusuontie 12

Kaupunginvaltuuston 15.6.2022, § 177, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pukinmäki, tontti 37022/8, tontit 37044/2 ja 3 sekä autopaikkojen korttelialue, tontti 37057/4 ja katualue, piirustus nro 12706, Säterinportti 3, Säterintie 7–9, Madetojankuja 1 ja Karhusuontie 12

HEL 2019-001734

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 22.8.2023 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa, joten Helsingin kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Helsingissä 27.9.2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36422

eija.hohl@hel.fi