Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 236

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloite

  • Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • Valtuutettu Sandra Hagmanin ym. aloite äitiysneuvolapalveluiden yhtäläisestä saatavuudesta myös uudelleensynnyttäjille
  • Valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso-Roobertinkadulla

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite

  • Valtuutettu Sandra Hagmanin ym. aloite koirapuistojen valaistuksesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje