Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 236

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Gruppmotioner

  • Gruppmotion av Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp om utvidgning av finansieringen för positiv särbehandling

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Sandra Hagman m.fl. om jämlik tillgång till mödrarådgivningstjänster också för omföderskor
  • Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om minskning av biltrafiken på Stora Robertsgatan

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Sandra Hagman m.fl. om belysningen i hundparker

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng