Kokouksessa jätetyt aloitteet

36. / 325 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. aloite tuen lisäämisestä lasten jääliikuntaan

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite roska- ja jäteastioiden lisäämisestä
  • valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan
  • valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikinkallion metsän suojelusta ja asemakaavan muutoksesta
  • valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarvioinnista
  • valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloite kaupallispainotteisen lukion saamisesta Helsinkiin
  • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite lelulaatikoiden hankkimisesta leikkipuistoihin

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavan kadun nimeämisestä Kalastajankaduksi

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje