Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 36. / 325 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Budgetmotioner

  • Motion av ledamoten Harry Bogomoloff m.fl. om ökat stöd till issport för barn

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om utökning av antalet sopkärl
 
  • Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om uppkallande av gator efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors
 
 
  • Motion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om detaljplaneändring och skyddande av skogen i Stansviksberget
 
  • Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om en omvärdering av behovet av spårvagnsmateriel för Kronbroarna
 
  • Motion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om ett gymnasium med affärsinriktning till Helsingfors
 
  • Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. leksakslådor till lekparker

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om att Helsingfors nya gata på havsstranden ges namnet Kalastajankatu

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng