Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

24. / 120 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 24.4.2019 § 129, asia/9

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu HEL 2019-003205 T 02 02 00

Kvsto 8.5.2019 § 141, asia/6

Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 29.4.2019 § 263, asia/3

V 8.5.2019, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta
HEL 2019-004837 T 00 00 02

Khs 29.4.2019 § 276, asia/16

V 8.5.2019, Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Khs 29.4.2019 § 291, asia/32

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 16 ja 17
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 18.4.2019
===

Khs 6.5.2019 § 321, asia/29

Luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet
HEL 2019-002416 T 00 01 00

Khs 6.5.2019 § 327, asia/35

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet
HEL 2019-003761 T 02 02 00

Khs 6.5.2019 § 329, asia/37

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi olennaisista ilmasto- ja ympäristömittareista AM-ohjelman seurantaraportissa
HEL 2018-006281 T 00 00 03

Khs 6.5.2019 § 331, asia/39

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 2.5.2019
===

Khs 20.5.2019 § 385, asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 16.5.2019
===

Khs 20.5.2019 § 382, asia/20

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat
HEL 2019-004499 T 08 02 01

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Rain Mutka