Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 24. / 120 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 24.4.2019 § 129, asia/9

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu HEL 2019-003205 T 02 02 00

Kvsto 8.5.2019 § 141, asia/6

Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 29.4.2019 § 263, asia/3

V 8.5.2019, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta
HEL 2019-004837 T 00 00 02

Khs 29.4.2019 § 276, asia/16

V 8.5.2019, Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Khs 29.4.2019 § 291, asia/32

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 16 ja 17
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 18.4.2019
===

Khs 6.5.2019 § 321, asia/29

Luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet
HEL 2019-002416 T 00 01 00

Khs 6.5.2019 § 327, asia/35

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet
HEL 2019-003761 T 02 02 00

Khs 6.5.2019 § 329, asia/37

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi olennaisista ilmasto- ja ympäristömittareista AM-ohjelman seurantaraportissa
HEL 2018-006281 T 00 00 03

Khs 6.5.2019 § 331, asia/39

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 2.5.2019
===

Khs 20.5.2019 § 385, asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 16.5.2019
===

Khs 20.5.2019 § 382, asia/20

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat
HEL 2019-004499 T 08 02 01

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. hallintojohtaja
Rain Mutka