Kyselytunti

3. / 215 §

Kyselytunti

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Mari Rantasen kysymys aiheesta Helsingin yhteiskuntavastuu kohtuuhintaisen sähkön ja lämmön tarjoamisessa, valtuutettu Mika Ebelingin kysymys aiheesta riittävän ja kohtuuhintaisen energian varmistamiseksi tehtävät toimet, valtuutettu Eveliina Heinäluoman kysymys aiheesta sähkönhinnan nousun vaikutus helsinkiläisiin, valtuutettu Mai Kivelän kysymys aiheesta Helsingin energiansäästön tehostaminen sekä valtuutettu Amanda Pasasen kysymys aiheesta Helsingin energiansäästötoimenpiteet.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje