Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Frågestund

Ärende 3. / 215 §

Frågestund

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Vid frågestunden behandlades ledamoten Mari Rantanens fråga om Helsingfors stads samhällsansvar för att tillhandahålla el och värme till rimligt pris, ledamoten Mika Ebelings fråga om åtgärder för att säkerställa en tillräcklig energitillgång till rimligt pris, ledamoten Eveliina Heinäluomas fråga om effekterna av höjningen av elpriset på helsingforsarna, ledamoten Mai Kiveläs fråga om att effektivisera energisparandet i Helsingfors och ledamoten Amanda Pasanens fråga om Helsingfors åtgärder för att spara energi.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng