Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

29. / 310 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite liikennevalojen äänimerkeistä esteettömyyden parantamiseksi
  • valtuutettu Reetta Vanhasen aloite työpaikkojen imetysmyönteisyydestä
  • valtuutettu Otto Meren aloite Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen
  • valtuutettu Laura Korpisen aloite Esplanadin katujärjestelyistä
  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Isonvillasaarentien liikenneturvallisuudesta
  • valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Helenin kantaverkkomaksualennuksen siirtämisestä asiakkailleen
  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lumen säilytyksestä hiihtolatuja varten

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje