Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 29. / 310 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Mari Holopainens motion om ljudsignaler i trafikljus för att förbättra tillgängligheten vid övergångsställen
  • ledamoten Reetta Vanhanens motion om positiv inställning till amning på arbetsplatser
  • ledamoten Otto Meris motion om att ändra Leninparkens namn
  • ledamoten Laura Korpinens motion om trafikarrangemangen på Esplanaden
  • ledamoten Ville Jalovaaras motion om trafiksäkerheten vid Stora Ullholmsvägen i Nordsjö
  • ledamoten Eveliina Heinäluomas motion om att Helen ska överföra rabatten på elöverföringsavgiften för stamnätet till sina kunder
  • ledamoten Johanna Nuortevas motion om att lagra snö för skidspår

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng