Informaatio HKL:n kuljettajakoulutuksesta

7. / 80 §

Informaatio HKL:n kuljettajakoulutuksesta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Selostus asiasta kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Maija Lampinen, Koulutusvastaava, puhelin: 050 405 7792

maija.lampinen@hel.fi