Informaatio HKL:n kuljettajakoulutuksesta

Ärende 7. / 80 §

Informaatio HKL:n kuljettajakoulutuksesta

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Selostus asiasta kokouksessa.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Mer information fås av

Maija Lampinen, Koulutusvastaava, puhelin: 050 405 7792

maija.lampinen@hel.fi