Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 352 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Elisa Gebhard ja Nora Grotenfelt sekä varalle valtuutetut Seija Muurinen ja Minna Lindgren.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Elisa Gebhard ja Nora Grotenfelt sekä varalle valtuutetut Seija Muurinen ja Minna Lindgren.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje