Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 352 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Elisa Gebhard och Nora Grotenfelt valdes till protokolljusterare med ledamöterna Seija Muurinen och Minna Lindgren som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Elisa Gebhard och Nora Grotenfelt till protokolljusterare med ledamöterna Seija Muurinen och Minna Lindgren som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng