Kokouksessa jätetyt aloitteet

17. / 130 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

 • valtuutettu Petrus Pennasen aloite perhekeskusasiakkuuden mahdollistamisesta
 • valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite asumisen merkittävästä lisäämisestä Helsingin keskustassa
 • valtuutettu Otto Meren aloite Kampin ja Kaisaniemen välisen huoltotunnelin kehittämisestä ja laajentamisesta

Talousarvioaloitteet

 • valtuutettu Mika Ebelingin talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisästä 1-3 -vuotiaille
 • valtuutettu Terhi Peltokorven talousarvioaloite kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 1-2-vuotiaille lapsille
 • valtuutettu Vera Korkkulan talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
 • valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamisesta
 • valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja tarveperustaisen rahan lisäämisestä
 • valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloite tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen opettajien palkkaamisen parantamisesta
 • valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloite ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien palkkauksen kohentamisesta
 • valtuutettu Jenni Pajusen talousarvioaloite Vallisaaren ja Lonnan reitin lisäämisestä osaksi HSL:n lauttaliikennettä
 • valtuutettu Tuomas Rantasen talousarvioaloite 904 000 lisäämisestä asukasosallisuuden avustuksiin
 • valtuutettu Jenni Pajusen talousarvioaloite kesäterassin toteuttamisesta Senaatintorille 2024
 • valtuutettu Sini Korpisen talousarvioaloite pitopaketista päteville varhaiskasvatuksen ammattilaisille
 • valtuutettu Alviina Alametsän talousarvioaloite sateenkaarinuorten turvakodista
 • valtuutettu Alviina Alametsän talousarvioaloite uimalaitureiden lisäämisestä Helsingissä
 • valtuutettu Alviina Alametsän talousarvioaloite perhetuen ja pariterapian saatavuudesta
 • valtuutettu Anna Karhumaan talousarvioaloite psykologipalveluiden turvaamisesta peruskouluihin ja toiselle asteelle
 • valtuutettu Veronika Honkasalon talousarvioaloite Symppiksen laajentamisesta Malmille
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite päiväkotien pihojen pölyn hallinnan ja aurinkosuojausmahdollisuuksien kartoituksesta ja toimenpidetoteutuksesta
 • valtuutettu Sinikka Vepsän talousarvioaloite Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön sekä nuoriso- ja asukastalokäyttöön
 • valtuutettu Otso Kivekkään talousarvioaloite jalankulkuinvestointien erillisestä budjetista

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje