Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 17. / 130 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Fullmäktigemotioner

 • Ledamoten Petrus Pennanens motion om möjligheten att bli kund vid ett familjecenter
 • Ledamoten Osmo Soininvaaras motion om att kraftigt öka boendet i Helsingfors centrum
 • Ledamoten Otto Meris motion om att utveckla och utvidga servicetunneln mellan Kampen och Kajsaniemi

Budgetmotioner

 • Ledamoten Mika Ebelings budgetmotion om Helsingforstillägg till hemvårdsstödet för 1–3-åringar
 • Ledamoten Terhi Peltokorpis budgetmotion om återinförande av kommuntillägget till hemvårdsstödet för barn i åldern 1–2 år
 • Ledamoten Vesa Korkkulas budgetmotion om bättre utbud av studieperioder och mindre gruppstorlekar i gymnasierna
 • Ledamoten Vesa Korkkulas budgetmotion om mer resurser för yrkesutbildningen
 • Ledamoten Vesa Korkkulas budgetmotion om mer resurser för inlärnings- och skolgångsstöd och mer behovsprövad finansiering
 • Ledamoten Vesa Korkkulas budgetmotion om högre lön till lärare i skolor som beviljas behovsprövade anslag
 • Ledamoten Vesa Korkkulas budgetmotion om bättre lön för akutvårdare, närvårdare och räddningsmän
 • Ledamoten Jenni Pajunens budgetmotion om att i HRT:s färjetrafik införliva en linje mellan Skanslandet och Lonnan
 • Ledamoten Tuomas Rantanens budgetmotion om att lägga till 904 000 euro i understöden för invånardelaktighet
 • Ledamoten Jenni Pajunens budgetmotion om en uteservering på Senatstorget sommaren 2024
 • Ledamoten Sini Korpinens budgetmotion om ett åtgärdspaket för att få behörig personal inom småbarnspedagogiken att stanna i arbetet
 • Ledamoten Alviina Alametsäs budgetmotion om ett skyddshem för regnbågsunga
 • Ledamoten Alviina Alametsäs budgetmotion om fler badbryggor i Helsingfors
 • Ledamoten Alviina Alametsäs budgetmotion om tillgången till familjestöd och parterapi
 • Ledamoten Anna Karhumaas budgetmotion om att trygga psykologtjänsterna i grundskolorna och på andra stadiet
 • Ledamoten Veronika Honkasalos budgetmotion om att utvidga Symppis till Malm
 • Ledamoten Arja Karhuvaaras budgetmotion om att kartlägga möjligheterna att begränsa mängden damm och skydda sig mot solen på daghemsgårdar samt om åtgärder som ska vidtas
 • Ledamoten Sinikka Vepsäs budgetmotion om att iståndsätta den gamla folkskolan i Parkstad för att användas av småbarnspedagogiken samt som ungdomsgård och invånarhus
 • Ledamoten Otso Kivekäs budgetmotion om en separat budget för investeringar i gångtrafiken

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng