Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 275

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Emma Karin ym. aloite toimeentulotuen muutoksista heikompiosaisille aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta
  • valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite valtuuston päätettäväksi tulevien aloitteiden päätösehdotuksen selkeyttämisestä
  • valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloite Arabian rantapuiston kehittämisestä
  • valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. aloite mikromuovin vähentämisestä hulevesissä
  • valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje