Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 275

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om lösning av problem som ändringarna i utkomststödet orsakat för de sämre lottade
  • Motion av ledamoten Mauri Venemies m.fl. om förtydligande av beslutsförslagen för motioner som föreläggs fullmäktige
  • Motion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om utveckling av Arabia strandpark
  • Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om minskning av mikroplast i dagvatten
  • Motion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om utredning av hållbar mätning av välbefinnandet

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng