Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

26. / 318 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettyyn aloitteeseen vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Jenni Pajusen aloite ulkopuolisen arvioinnin teettämisestä katutyömaiden onnistumisesta asukkaiden kannalta

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettiin yksi aloite. Kokouksessa jätetty aloite julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi