Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 26. / 318 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettyyn aloitteeseen vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Jenni Pajusen aloite ulkopuolisen arvioinnin teettämisestä katutyömaiden onnistumisesta asukkaiden kannalta

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2023 jätettiin yksi aloite. Kokouksessa jätetty aloite julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi