Kokouksessa jätetyt aloitteet

18. / 212 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin pito- ja vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista toimenpiteistä

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Puistolan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kansakoulun kunnostamisesta varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön
  • valtuutettu Emma Karin aloite lasten luontokosketuksen lisäämisestä varhaiskasvatuksessa
  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Porslahdentien liikenneturvallisuudesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje