Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 18. / 212 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Gruppmotioner

  • Sannfinländska fullmäktigegruppens gruppmotion om faktorer och eventuella åtgärder som påverkar Helsingfors dragnings- och hållkraft

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Sinikka Vepsäs motion om att iståndsätta den kulturhistoriskt värdefulla folkskolan i Parkstad för småbarnspedagogik, utbildning och medborgar- och kulturverksamhet
  • ledamoten Emma Karis motion om att öka naturkontakterna inom småbarnspedagogiken
  • ledamoten Ville Jalovaaras motion om trafiksäkerheten på Porslaxvägen

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng