Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

19. / 170 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36594

veera.komulainen@hel.fi