Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 421

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite fysioterapian tarjoamisesta äideille neuvolapalveluiden yhteydessä
  • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuuden lisäämiseksi julkisella liikenteellä
  • valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite Helsingin asuntotuotannon nopeuttamiseksi
  • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje