Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 421

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite fysioterapian tarjoamisesta äideille neuvolapalveluiden yhteydessä
  • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuuden lisäämiseksi julkisella liikenteellä
  • valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite Helsingin asuntotuotannon nopeuttamiseksi
  • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng