Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 195 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Maaret Castrén, tilalle Laura Rissanen
 • Jenni Pajunen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Reetta Vanhanen, tilalle Nina Miettinen
 • Mari Holopainen, tilalle Tuomas Tuomi-Nikunen
 • Shawn Huff, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Minna Lindgren, tilalle Kati Juva
 • Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 • Timo Harakka, tilalle Fardoos Helal
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Vesa Korkkula
 • Jussi Halla-ahjo, tilalle Juhani Strandén
 • Mari Rantanen, tilalle Marko Kettunen
 • Harry Harkimo, tilalle Kimmo Niemelä
 • Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman
 • Atte Kaleva, tilalle Heimo Laaksonen
 • Johanna Nuorteva, tilalle Oula Silvennoinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Ilkka Taipale
 • Outi Alanko-Kahiluoto

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje