Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 195 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Maaret Castrén, ersättare Laura Rissanen
 • Jenni Pajunen, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Reetta Vanhanen, ersättare Nina Miettinen
 • Mari Holopainen, ersättare Tuomas Tuomi-Nikunen
 • Shawn Huff, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Minna Lindgren, ersättare Kati Juva
 • Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 • Timo Harakka, ersättare Fardoos Helal
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Vesa Korkkula
 • Jussi Halla-ahjo, ersättare Juhani Strandén
 • Mari Rantanen, ersättare Marko Kettunen
 • Harry Harkimo, ersättare Kimmo Niemelä
 • Joel Harkimo, ersättare Oona Hagman
 • Atte Kaleva, ersättare Heimo Laaksonen
 • Johanna Nuorteva, ersättare Oula Silvennoinen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Ilkka Taipale
 • Outi Alanko-Kahiluoto

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng