Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 163

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Otto Meren ym. aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi
 • valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloite kaavan mukaisista katupuista Päijänteentielle
 • valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelusta yhteistyössä nuorten kanssa
 • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite uimalaitureiden lisäämisestä Helsinkiin
 • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Pirkkolan urheilupuiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarvioinnista
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta korjauksien ja uudisrakennusten suunnittelussa
 • valtuutettu Emma Karin ym. aloite hakkuiden lopettamisesta lintujen pesimäaikana
 • valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite pöytien lisäämisestä Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille
 • valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite penkkien lisäämisestä Helsinkiin
 • valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vapaaehtoistyön edistämisestä Helsingissä

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje