Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 163

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 • Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om minskning av skadorna förorsakade av vitkindade gäss
 • Motion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om gatuträd till Päijännevägen i enlighet med detaljplanen
 • Motion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om planering av röstningsställena vid kommunalvalet 2021 i samarbete med ungdomar
 • Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om fler badbryggor till Helsingfors
 • Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om omvärdering av placeringen av och antalet bilplatser i Britas idrottspark
 • Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om utredning av betydelsen hos trädbeståndet och växtligheten som buller-, damm- och insynsskydd före gallring
 • Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om starkare möjligheter för personalen att påverka planeringen av reparationer och nybyggnader
 • Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om uppehåll i avverkningen under fåglarnas häckningstid
 • Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om fler matsäcksbord till Helsingfors parker och rekreationsområden
 • Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om fler bänkar till Helsingfors
 • Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om främjande av frivilligarbete i Helsingfors

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng