Kokouksessa jätetyt aloitteet

9. / 217 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutetun aloitteet

  • Valtuutettu Atte Harjanteen aloite keskustan huoltotunnelin läpiajo-oikeuksien huutokaupan järjestämisestä

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje